Date: 2017-07-17 11:01 am (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
Факти? А кількість завезених після голодомору кацапів враховувати не потрібно? Поцікавтися процентом кацапомовних в українських селах після революції і перед війною. Та просто подивиться скільки понаїхало кацапні в окупований Крим.)))
У вас факти річ не вперта. Вона в вас річь прекручена )))

Profile

askudashev

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:39 am
Powered by Dreamwidth Studios