Date: 2017-07-17 11:01 am (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
Факти? А кількість завезених після голодомору кацапів враховувати не потрібно? Поцікавтися процентом кацапомовних в українських селах після революції і перед війною. Та просто подивиться скільки понаїхало кацапні в окупований Крим.)))
У вас факти річ не вперта. Вона в вас річь прекручена )))

Profile

askudashev

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 2829
3031     

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 28th, 2017 04:50 am
Powered by Dreamwidth Studios