[personal profile] askudashev

Русь - медведи и борщиhttp://mikle1.livejournal.com/

 
"Кто сидел на моём стуле?! Кто ел мою кашу!?"  В общем, все как всегда на Руси - не хватает водки и балалайки.
https://pbs.twimg.com/media/DDHH8uZXsAEmLvk.jpg

Судя по тому, что не щи и не свекольник - культура приготовления пищи по рецептам южной Руси успешно признана в Сибири и коренными жителями тайги.

Profile

askudashev

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:13 am
Powered by Dreamwidth Studios